Behovet av lån till företaget

De flesta företag behöver någon gång i sin livstid finansiering. Orsaken till behovet av finansiering kan vara flera, till exempel:

  • Företaget växer och behöver kapital för en investering som till exempel tillbyggnad av lokal eller för att etablera sig på en ny plats.
  • Verksamheten har kostnader som måste betalas långt före intäkterna kommer in.
  • Verksamheten är säsongsbunden och det är svårt att klara löpande kostnader under lågsäsong.
  • En oväntad och stor utgift har uppstått, till exempel en maskin som gått sönder.
  • Företagets kunder betalar på faktura och är ofta sena med betalningar.

Vilken typ av finansiering behövs?

Beroende på lånets syfte passar olika typer av finansiering bättre. Är företagets kunder sena med betalningen kan fakturaköp/belåning vara bäst. Har du ofta problem med löpande utgifter kan en checkkredit istället vara lämpligt. Är det en ny investering eller en oväntad utgift passar ett vanligt företagslån oftast bäst.

Olika långivare har olika villkor

Villkoren för företagslån varierar mellan olika aktörer. Förutom räntan är det viktigt att ta löptid och eventuella avgifter i beaktande – lånet med lägst ränta behöver inte bli billigast i slutänden. Hur mycket ett företag kan låna och om ägaren behöver gå i personlig borgen är också olika. Läs mer på nätet om hur du kan jämföra lån från olika aktörer.