Skicka gåvor som företag

Det är vanlig praxis att man vill tacka leverantörer, kunder, anställda och återförsäljare då och då. Det visar på generositet, tacksamhet och är ett säkert sätt att knyta närmare kontakt med de som står nära företaget. Dock gäller att vara på det klara när det kommer till de regler och lagar som gäller. 

Gåvor till andra företag

Det är viktigt att gåvor till andra företag inte kan tolkas som mutor. Därför är det vanligt att vänta med gåvor till olika jubileum och jultider för att skicka gåvor, då är det mindre risk för feltolkningar. Gåvorna behöver dock vara inom rimliga gränser för att räknas som en gåva. Många använder profilprodukter med tryck för att marknadsföra sig själv samtidigt som de kan ge bort något praktiskt och som lätt kopplas samman med varumärket.

I år höjdes beloppet för avdragsgilla representationsgåvor till 300 kronor exklusive moms. Det kan vara gåvor som ges i samband med möten eller uppvaktning av en ny kund. Du från inte göra avdrag när du skickar blommor i samband med dödsfall eller bröllop, ej heller när en person fyller år. Det anses handla mer om personlig generositet än företagande och du som skickar gåvan behöver alltså skatta för hela beloppet.

Gåvor till anställda

Det är viktigt att gåvor inte överstiger vissa värden, då anses de som skattepliktiga. För julgåvor ska de inte överstiga 450 kronor inklusive moms medan jubiluemsgåvor kan kosta så mycket som 1359 kronor inklusive moms.

Det är även tillåtet att dela ut minnesgåvor när en anställd har arbetat länge på företaget, fyller 50 år eller avslutar sin anställning för nytt jobb eller pension. En sådan gåva får kosta max 15 000 kronor inklusive moms.