Juridiska råd – när hantverkaren gör fel

hantverkare_tvist_73741063

Ett område där tvister och därför även jurister kan förekomma är när privatpersoner anlitar hantverkare och ett jobb inte utförts till privatpersonens specifikationer. Hur hanterar man då detta på bästa sätt?

Det första man alltid bör göra är att kontakta hantverkaren så snart som möjligt och höra om de kan åtgärda felet. Som en grupp är hantverkare ofta mycket mån om sitt rykte då många jobb kan komma just från att privatpersoner rekommenderar dem till andra. I många fall är detta allt som behövs, men det går inte alltid så enkelt.

Om denne vägrar att rätta det som gjorts fel gör man en så kallad skriftlig reklamation däri man beskriver vad som är fel och skickar in detta till hantverkaren. Se dock till att även ha en kopia på reklamationen då detta kan behövas om ärendet går vidare. I denna kan man även kräva prisavdrag om felet inte åtgärdas. Ett tips är att alltid hålla sig saklig och lugn. Blir man aggressiv kan detta försvåra kommunikationen.

Är det ett väldigt kostsamt fel kan man överväga att ta hjälp av experter för att hjälpa till att lösa tvisten genom en förlikning eller helt enkelt få rättslig information. Om hotet finns att stämma hantverkaren inför tingsrätten kan nog hantverkaren anse att det inte är värt besväret och faktiskt välja förlikning istället för att dra tvisten vidare.

Man har även möjligheten att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) där då båda parter för yttra sitt i en skriftlig handläggning varpå ARN ger sitt förslag på en lösning. De kan till exempel ge förslag på ett prisavdrag eller liknande.

Det händer dock vid större projekt att en hantverkare inte bara har ett jobb utan flera som denne ägnar sig åt under en och samma period. På grund av detta är det inte ohört att en hantverkare tar avbrott från ett av dem under en viss period. Anser man inte att detta är rimligt har man rätten att betala dem för det arbete som gjorts och sedan häva resten av tjänsten.