Brottmål

Polisen inleder ett brottmål med en förundersökning och om denna förundersökning visar att någon sannolikt gjort sig skyldig till något brott så blir det åtal.

Lag och rättvisaÅtalet innebär att en åklagare lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten och där får åklagaren göra sitt försök till att styrka att ett brott har begåtts. Det är även här som målsägandes kan kallas in, det vill säga om någon har blivit utsatt för något brott.

Man kan som målsägande använda sig av ett målsägandebiträde som företräder dig som målsägare. Den som begått brottet har rätt till en offentlig försvarare om det inte rör sig om något lindrigare brott. Denne offentlige försvarare brukar vara advokat.