Förenkla byråkratin runt företagandet

byråkrati pappersarbete

Företagande är fyllt med byråkrati och svåra regler. Just därför tänker vi gå igenom några av de sätten som du kan minska ner på ditt pappersarbete utan stora krav på investeringar.

Ta in extern hjälp

Det första man kanske tänker på när man hör ”ta in extern hjälp” är konsulter eller nyanställningar. Även om båda dessa i många fall kan vara ett mycket bra val för ditt företag så är det inte alltid kapitalet finns. På grund av detta så tänker vi istället titta på alternativ som inte kostar dig några pengar eller till och med kan ge dig högre inkomster.

Många gånger så kan stor del av de byråkratiska tidstjuvarna ligga i tiden det tar att sätta sig in i varje process och dess regler. För att förenkla detta så skall man se till att ta vara på de möjligheter till gratis rådgivning som finns där ute. Är man medlem i företagarna så får man till exempel gratis juridisk rådgivning via telefon. Som nyföretagare kan man även få mycket gratis rådgivning av Nyföretagarcentrum.

Det kanske bästa exemplet på detta är dock så kallad snabbavveckling. Vid de tillfällen man behöver likvidera ett aktiebolag så innebär det en hel del pappersarbete och väntan. För att snabba på detta så finns processen snabbavveckling. Istället för att man skall behöva vänta i många, många månader så får man på direkten ut en del av de pengar man har i företaget och företaget som sköter likvidationen tar sedan över och tar allt ansvar för avvecklingen.

Gör inte mer än du behöver

Ett sista men viktigt tips när det kommer till att minska pappersarbetet är att inte göra mer än vad som behövs. På skatteverket så finns det många olika typer av förenklade blanketter för mindre företag, till exempel förenklat årsbokslut. Om ditt företag lever upp de de kraven så kan det spara dig stora mängder tid och pengar.